Disclaimer...

 

Inhoud
De informatie op deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. D-Design is niet aansprakelijk voor onjuistheden in de gegevens op deze site. Voor de juiste teksten in de informatie is raadpleging van de officiŽle documenten noodzakelijk.
Deze site bevat links naar andere organisaties en instellingen. Daarnaast kunnen vanuit andere sites links worden gelegd naar deze site. Als u deze externe sites aanklikt, verlaat u de website D-Design en bent u gebonden door de gebruiksregels die voor de sites die u bezoekt gelden. D-Design is niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze externe sites wordt gepresenteerd.
 
 
Eigendomsrechten
De op deze website afgebeelde gegevens, zoals onder meer schilderijen, teksten, handelsnamen en logo's, alsmede de op deze website beschikbare software zijn eigendom van of in licentie bij D-Design. Overname of vermenigvuldiging van deze informatie is  niet toegestaan behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van D-Design
 
Privacy
De door D-Design via de website verkregen gegevens zullen worden opgenomen in een gegevensbestand en worden behandeld volgens de voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld.